luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Xác định tính hiệu lực của các văn bản pháp luật

Xác định tính hiệu lực của các văn bản pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó các quy tắc xử sự chung được nhà nước đảm bảo thực hiện ...
Văn bản được hiểu theo hai nghĩa : Nghĩa rộng và nghĩa hẹp
 
Theo nghĩa rộng, văn bản được hiểu là một phương tiện để ghi nhận và truyền đạt các thông tin, quyết định từ chủ thể này sang chủ thể khác bằng một ký hiệu hay ngôn ngữ nhất định nào đó.
 
Theo nghĩa hẹp, văn bản được hiểu là các tài liệu, giấy tờ có giá trị pháp lý nhất định, được sử dụng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, các tổ chức kinh tế…
 
Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật được quy định như sau: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó các quy tắc xử sự chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa
 
Hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật : Điều kiện quan trọng và cần thiết để thực hiện đúng pháp luật là việc xác định chính xác hiệu lực của văn bản pháp luật. Nghiên cứu hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật là xem xét giới hạn tác động của nó theo thời gian, theo không gian (lãnh thổ) và phạm vi đối tượng thi hành.
 
- Hiệu lực theo thời gian : là giá trị thi hành của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định, tức là được xác định từ thời điểm phát sinh hiệu lực đến khi chấm dứt hiệu lực của văn bản. Việc xác định hiệu lực theo thời gian có ý nghĩa trong việc xây dựng pháp luật và áp dụng pháp luật. Vì tính từ thời điểm văn bản có hiệu lực hay hết hiệu lực thì tất cả các chủ thể bắt buộc phải tuân theo nó hay không tuân theo nó nữa.
 
- Hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng : Hiệu lực theo không gian và đối tượng áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật phụ thuộc vào thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản đó.
 
+ Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước trung ương có hiệu lực trong phạm vi cả nước và được áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam, trừ trường hợp văn bản có quy định khác hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
 
+ Văn bản của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ban hành có hiệu lực trong phạm vi địa phương đó.
 
+ Văn bản quy phạm pháp luật cũng có hiệu lực đối với cơ quan, tổ chức, người nước ngoài ở Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật của Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. Hiện nay phần lớn những văn bản có liên quan đến các điều ước quốc tế đều quy định mối liên hệ này.
 
Với mong muốn cung cấp cho khách hàng những văn bản pháp luật mới nhất, cũng như việc xác định tính hiệu lực của các văn bản pháp luật đó, HSLAWS đã xây dựng dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật thường xuyên với các dịch vụ tiện ích như :
 
- Hệ thống Biểu mẫu trên các lĩnh vực: doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, môi trường, sở hữu trí tuệ ...
 
- Bản tin pháp luật HSLAWS, tra cứu thông tin pháp luật
 
- Xác định tính hiệu lực của các văn bản pháp luật.

 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 024 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666