luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Dịch vụ Đất đai đối với Doanh nghiệp

Dịch vụ Đất đai đối với Doanh nghiệp
 
HSLAWS cung cấp các dịch vụ pháp luật về Đất đai cho Doanh nghiệp, Lập dự án xin cấp đất, thuê Đất, Chuyển đổi mục đích sử dụng Đất, tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng Đất...
 
HSLAWS cung cấp các dịch vụ pháp luật về Đất đai cho Doanh nghiệp, Lập dự án xin cấp đất, thuê Đất, Chuyển đổi mục đích sử dụng Đất, tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng Đất, mua bán Dự án có gắn với quyền sử dụng Đất. Thuế thu nhập Doanh nghiệp khi chuyển đổi dự án Đất đai
Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lýThủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý >> Chi tiết
Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đấtXác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất >> Chi tiết
Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đấtThủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất >> Chi tiết
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đấtThủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất >> Chi tiết
Thủ tục: giao đất cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; xây dựng công trình Thủ tục: giao đất cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; xây dựng công trìnhThủ tục: giao đất cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; xây dựng công trình >> Chi tiết
Xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtXác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất >> Chi tiết
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp nhận chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp nhận chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luậtThủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp nhận chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật >> Chi tiết
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuThủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu >> Chi tiết
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấtThủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất >> Chi tiết
Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtThủ tục cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. >> Chi tiết
Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhậnThủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận >> Chi tiết
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng trên đất cho Doanh nghiệp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng trên đất cho Doanh nghiệpHSLAWS cung cấp dịch vụ pháp lý về việc thực hiện các thủ tục cần thiết để Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và công trình xây dựng đặc biệt là việc thực hiện các thủ tục để Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng trên đất cho Doanh nghiệp mà không cấp quyền sử dụng đất. >> Chi tiết
Khởi kiện, Tham gia Tranh tụng vụ án Tranh chấp Đất đai cho DN Khởi kiện, Tham gia Tranh tụng vụ án Tranh chấp Đất đai cho DN
 
Để trợ giúp pháp lý cho các doanh nghiệp giải quyết những tranh chấp, vướng mắc pháp lý về đất đai, nhà ở góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh tiến triển nhanh chóng và hiệu quả, văn phòng luật sư Nam Hà Nội xin cung cấp các dịch vụ sau đây:
 
>> Chi tiết
Chuyển đổi Sở hữu Nhà tập thể cho Cá nhân - Hộ gia đình Chuyển đổi Sở hữu Nhà tập thể cho Cá nhân - Hộ gia đình
 
Theo những quy định của Luật đất đai năm 2013, Luật nhà ở năm 2014. Việc chuyển đổi sở hữu nhà tập thể của doanh nghiệp cho cá nhân – HGĐ cần một số yêu cầu ...
>> Chi tiết
Bỏ quy định doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải giao dịch qua sàn Bỏ quy định doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải giao dịch qua sàn
 
              Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã bỏ quy định bắt buộc đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải giao dịch qua sàn.

>> Chi tiết
Trang: 1 2