luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Luật sư trong vụ án hành chính, khởi kiện hành chính

Luật sư trong vụ án hành chính, khởi kiện hành chính
 
Khởi kiện hành chính là việc cá nhân, tổ chức khởi kiện về một quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền
Luật sư trong vụ án hành chính, khởi kiện hành chính là dịch vụ thế mạnh của HSLAWS với đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm tham gia tham gia bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng trong vụ án hành chính
 


Trang: