luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Luật sư trong vụ án Lao động, Tranh chấp lao động

Luật sư trong vụ án Lao động, Tranh chấp lao động
 
Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề...
Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp giữa tập thể lao động giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.
 
Tranh chấp lao động và nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động Tranh chấp lao động và nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động
Tranh chấp lao động và nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
>> Chi tiết
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người Lao động trước Tòa Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người Lao động trước Tòa
Vai trò của Luật sư trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trước Tòa án.
>> Chi tiết
Tham gia thương thuyết đàm phán, hòa giải trong vụ án Lao động Tham gia thương thuyết đàm phán, hòa giải trong vụ án Lao động
Vai trò của Luật sư khi Tham gia thương thuyết đàm phán, hòa giải trong vụ án Lao động.
>> Chi tiết
Thu thập chứng cứ và phân tích pháp luật về tranh chấp lao động Thu thập chứng cứ và phân tích pháp luật về tranh chấp lao động
Thu thập chứng cứ và phân tích pháp luật về tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
>> Chi tiết
Tư vấn và soạn thảo đơn khởi kiện Lao động Tư vấn và soạn thảo đơn khởi kiện Lao động
Vai trò của Luật sư trong việc tư vấn và soạn thảo đơn khởi kiện Lao động.
>> Chi tiết
Xác định căn cứ tranh chấp Lao động Xác định căn cứ tranh chấp Lao động
Theo quy định của Bộ luật lao động thì tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động...
>> Chi tiết
Tư vấn pháp luật lao động Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
>> Chi tiết