luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Thủ tục hành chính về HN&GĐ có yếu tố nước ngoài

Thủ tục hành chính về HN&GĐ có yếu tố nước ngoài
 
Trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay, các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là một tất yếu, Quan hệ Hôn nhân gia đình cũng không phải là ngoại lệ.
Khi nền kinh tế được quốc tế hóa ngày càng sâu rộng, các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ngày càng phát triển và đa dạng trong đó có quan hệ Hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, Thủ tục hành chính về Hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài còn quy định phức tạp. HSLAWS tự hào là đơn vị cung cấp Dịch vụ pháp lý hoàn hảo nhất cho thủ tục hành chính có yếu tố nước ngoài.
Thủ tục công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thủ tục công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiThủ tục công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài được thực hiện theo luật định. >> Chi tiết
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoàiViệc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: Công dân Việt Nam với người nước ngoài; Công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài; Người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam >> Chi tiết
Thủ tục đoàn tụ, thăm thân khi Hôn nhân có yếu tố nước ngoài Thủ tục đoàn tụ, thăm thân khi Hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đoàn tụ, thăm thân trong hôn nhân có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.
>> Chi tiết
Khai sinh và Quốc tịch của Con khi kết hôn với người nước ngoài Khai sinh và Quốc tịch của Con khi kết hôn với người nước ngoài
Khai sinh và xác định quốc tịch của con khi kết hôn với người nước ngoài theo quy định của  pháp luật hiện hành.
>> Chi tiết
Quốc tịch và thay đổi Quốc tịch khi kết hôn với người nước ngoài Quốc tịch và thay đổi Quốc tịch khi kết hôn với người nước ngoài
Theo quy định của pháp luật, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của đương sự. Tuy nhiên, vợ/chồng có thể nhập hoặc thôi quốc tịch Việt Nam để gia nhập quốc tịch nước ngoài của chồng/vợ.
>> Chi tiết
Kết hôn có yếu tố nước ngoài Kết hôn có yếu tố nước ngoài
 Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài bao gồm quan hệ hôn nhân giữa: công dân Việt Nam với người nước ngoài; Giữa người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt Nam ...
>> Chi tiết