Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Hệ thống cơ quan Tư pháp, Tòa án

Hệ thống cơ quan Tư pháp, Tòa án
 
Hệ thống cơ quan tư pháp, Tòa án hay hệ thống tư pháp là một hệ thống tòa án nhân danh quyền tối cao hoặc nhà nước để thực thi công lý, một cơ chế để giải quyết các tranh chấp
Trong bộ máy nhà nước Việt Nam, hệ thống các cơ quan tư pháp có vai trò quan trọng trong việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp cả tổ chức, công dân. Hệ thống cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát nhân dânTòa án nhân dân các cấp các cơ quan này chịu trách nhiệm khởi tố và xét xử theo pháp luật nhằm bảo vệ pháp luật.
Cơ quan hành pháp: Quân đội, Công An Cơ quan hành pháp: Quân đội, Công An
Theo Luật Quốc phòng năm 2005, Quân đội nhân dân là một bộ phận và là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân, bao gồm lực lượng thường trực và lực lượng ... 
>> Chi tiết
Hệ thống cơ quan Thanh tra các cấp Hệ thống cơ quan Thanh tra các cấp
Hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước được quy định rất rõ tại điều 4 Luật thanh tra, theo như luật này quy định thì cơ quan thanh tra nhà nước bao gồm.
>> Chi tiết
Viện kiểm sát Nhân dân cấp Quận, Huyện Viện kiểm sát Nhân dân cấp Quận, Huyện
Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gồm có viện trưởng, các phó viện trưởng và các kiểm sát viên do Viện trưởng Viện kiểm sát viên nhân dân tối cao bổ nhiệm ....
>> Chi tiết
Viện kiểm sát Nhân dân cấp Tỉnh Viện kiểm sát Nhân dân cấp Tỉnh
Tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được quy định rất cụ thể và chi tiết tại điều 34, 35 Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân ...
>> Chi tiết
Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và các cơ quan chuyên trách Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và các cơ quan chuyên trách
Điều 137 Hiến pháp năm 1992 quy định: "Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất". Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm có Viện trưởng, các Phó Viện trưởng, các Kiểm sát viên và các Điều tra viên.
>> Chi tiết
Tòa án Nhân dân cấp Quận, Huyện Tòa án Nhân dân cấp Quận, Huyện
 
Hoạt động của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do chánh án lãnh đạo. Chánh án  Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có nhiệm vụ ...
>> Chi tiết
Tòa án Nhân dân cấp Tỉnh và các tòa chuyên trách Tòa án Nhân dân cấp Tỉnh và các tòa chuyên trách
 
Tòa án nhân dân cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại địa phương ....
>> Chi tiết
Tòa án Nhân dân Tối cao và các tòa chuyên trách Tòa án Nhân dân Tối cao và các tòa chuyên trách

Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án nhân dân tối cáo có Chánh án, các Phó chánh án, Thẩm phán, Thư ký tòa án...
>> Chi tiết