luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Hệ thống cơ quan Tư pháp, Tòa án

Hệ thống cơ quan Tư pháp, Tòa án
 
Hệ thống cơ quan tư pháp, Tòa án hay hệ thống tư pháp là một hệ thống tòa án nhân danh quyền tối cao hoặc nhà nước để thực thi công lý, một cơ chế để giải quyết các tranh chấp
Trong bộ máy nhà nước Việt Nam, hệ thống các cơ quan tư pháp có vai trò quan trọng trong việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp cả tổ chức, công dân. Hệ thống cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát nhân dânTòa án nhân dân các cấp các cơ quan này chịu trách nhiệm khởi tố và xét xử theo pháp luật nhằm bảo vệ pháp luật.
Trang: