luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Hệ thống cơ quan Tư pháp, Tòa án

Hệ thống cơ quan Tư pháp, Tòa án
 
Hệ thống cơ quan tư pháp, Tòa án hay hệ thống tư pháp là một hệ thống tòa án nhân danh quyền tối cao hoặc nhà nước để thực thi công lý, một cơ chế để giải quyết các tranh chấp
Trong bộ máy nhà nước Việt Nam, hệ thống các cơ quan tư pháp có vai trò quan trọng trong việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp cả tổ chức, công dân. Hệ thống cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát nhân dânTòa án nhân dân các cấp các cơ quan này chịu trách nhiệm khởi tố và xét xử theo pháp luật nhằm bảo vệ pháp luật.
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Viện kiểm sát nhân dân cấp caoLuật số 63/2014/QH13 Tổ chức viện kiểm sát nhân dân ngày 24/11/2015 bao gồm VI chương 101 điều có hiệu lực từ ngày 01/06/2015 >> Chi tiết
Tòa án quân sự Tòa án quân sựLuật số 62/2014/QH13 Tổ chức tòa án nhân dân ban hành ngày 24/11/2014 bao gồm XI chương 98 điều có hiệu lực từ ngày 01/06/2015. >> Chi tiết
Tòa án nhân dân cấp cao - Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân cấp cao - Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chứcLuật số 62/2014/QH13 Tổ chức tòa án nhân dân ban hành ngày 24/11/2014 bao gồm XI chương 98 điều có hiệu lực từ ngày 01/06/2015. >> Chi tiết
Hệ thống cơ quan Thanh tra các cấp Hệ thống cơ quan Thanh tra các cấp
Hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước được quy định rất rõ tại điều 4 Luật thanh tra, theo như luật này quy định thì cơ quan thanh tra nhà nước bao gồm.
>> Chi tiết
Viện kiểm sát Nhân dân cấp Huyện - Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Viện kiểm sát Nhân dân cấp Huyện - Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
Luật số 63/2014/QH13 Tổ chức viện kiểm sát nhân dân ngày 24/11/2015 bao gồm VI chương 101 điều có hiệu lực từ ngày 01/06/2015
>> Chi tiết
Viện kiểm sát Nhân dân cấp Tỉnh Viện kiểm sát Nhân dân cấp Tỉnh
Luật số 63/2014/QH13 Tổ chức viện kiểm sát nhân dân ngày 24/11/2015 bao gồm VI chương 101 điều có hiệu lực từ ngày 01/06/2015
>> Chi tiết
Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao - Nhiệm vụ và quyền hạn Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao - Nhiệm vụ và quyền hạn
Luật số 63/2014/QH13 Tổ chức viện kiểm sát nhân dân ngày 24/11/2015 bao gồm VI chương 101 điều có hiệu lực từ ngày 01/06/2015
>> Chi tiết
Tòa án Nhân dân cấp quận, huyện Tòa án Nhân dân cấp quận, huyện
 
Luật số 62/2014/QH13 Tổ chức tòa án nhân dân ban hành ngày 24/11/2014 bao gồm XI chương 98 điều có hiệu lực từ ngày 01/06/2015.
>> Chi tiết
Tòa án Nhân dân cấp Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tòa án Nhân dân cấp Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 Luật số 62/2014/QH13 Tổ chức tòa án nhân dân ban hành ngày 24/11/2014 bao gồm XI chương 98 điều có hiệu lực từ ngày 01/06/2015.
>> Chi tiết
Tòa án Nhân dân Tối cao - Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Tòa án Nhân dân Tối cao - Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức
Luật số 62/2014/QH13 Tổ chức tòa án nhân dân ban hành ngày 24/11/2014 bao gồm XI chương 98 điều có hiệu lực từ ngày 01/06/2015.
>> Chi tiết