luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Đại diện Thương hiệu, Nhãn hiệu

Đại diện Thương hiệu, Nhãn hiệu
 
Đại diện Thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa là một trong những hoạt động đại diện cho thương nhân trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Theo đó, bên nhận đại diện ...
Đại diện Thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa là một trong những hoạt động đại diện cho thương nhân trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Theo đó, bên nhận đại diện thực hiện một số công việc được ghi nhận trong hợp đồng ủy quyền liên quan đến các hoạt động về Thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa.
 
                                       
                                             HSLAWS thực hiện tư vấn về các nội dung sau:
 
                                            1. Đại diện quản lý, giám sát Thương hiệu, nhãn hiệu;
                                            2. Đại diện quảng bá Thương hiệu, nhãn hiệu,
                                            3. Đại diện ủy thác phân tích, đánh giá Thương hiệu, nhãn hiệu.
Đại diện ủy thác phân tích đánh giá Thương hiệu, Nhãn hiệu Đại diện ủy thác phân tích đánh giá Thương hiệu, Nhãn hiệu
 
Định giá thương hiệu, nhãn hiệu là một công cụ duy nhất tính toán giá trị kinh tế của thương hiệu, nhãn hiệu, góp phần hỗ trợ cho đầu tư và cho phép nhà quản trị ...
>> Chi tiết
Đại diện Quảng bá Thương hiệu, Nhãn hiệu hàng hóa Đại diện Quảng bá Thương hiệu, Nhãn hiệu hàng hóa
 
Trong các hoạt động kinh doanh ngày nay, thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa là một phần không thể thiếu đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa...
>> Chi tiết
Đại diện quản lý giám sát Thương hiệu, Nhãn hiệu Đại diện quản lý giám sát Thương hiệu, Nhãn hiệu
 
Đại diện quản lý, giám sát Thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa bao gồm các hoạt động đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký, chuyển nhượng thương hiệu, nhãn hiệu...
>> Chi tiết