luật sư riêng

Di sản và việc phân chia di sản thừa kế

Di sản và việc phân chia di sản thừa kế
 
Việc xác định di sảnphân chia di sản thừa kế là yếu tố quan trọng để giải quyết các tranh chấp về thừa kế, phân chia di sản thừa kế
Dịch vụ giải quyết tranh chấp thừa kế và phân chia di sản thừa kế là thế mạnh của văn phòng luật sư HSLAWS đặc biệt các tranh chấp thừa kế liên quan đến tài sản là đất đai, nhà ở, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, HSLAWS bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng một cách tốt nhất, nhanh chóng, hiệu quả
 

 
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởThủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở theo quy định của pháp luật hiện hành. >> Chi tiết
Thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế Thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kếHiện nay, các tranh chấp phát sinh liên quan đến thừa kế ngày càng nhiều, một trong những yếu tố quan trọng để Tòa án xác định việc có thụ lý giải quyết vụ án tranh chấp việc phân chia di sản thừa kế hay không chính là xem xét thời hiệu khởi kiện… >> Chi tiết
Thời điểm mở thừa kế Thời điểm mở thừa kếThời điểm mở thừa kế là căn cứ để xác định được tài sản, quyền tài sản và nghĩa vụ tài sản của người để lại di sản nhằm giải quyết chính xác việc phân chia di sản sau này cho người thừa kế, tránh tình trạng tài sản có thể bị người khác phân tán hoặc chiếm đoạt. >> Chi tiết
Hợp nhất di sản thừa kế Hợp nhất di sản thừa kế
Di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Di sản thừa kế có thể là động sản ...
>> Chi tiết
Thủ tục khởi kiện phân chia Di sản thừa kế theo Pháp luật Thủ tục khởi kiện phân chia Di sản thừa kế theo Pháp luật
 
Thừa kế theo pháp luật  là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định ...
>> Chi tiết
Thủ tục khởi kiện phân chia Di sản thừa kế theo di chúc Thủ tục khởi kiện phân chia Di sản thừa kế theo di chúc
 
Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của người đó trước khi chết được thể hiện trong di chúc.
>> Chi tiết
Tranh chấp Di sản thừa kế Tranh chấp Di sản thừa kế
 
Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho người còn sống. Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết tròng tài sản chung với người khác ....
>> Chi tiết
Di sản và việc xác định di sản thừa kế Di sản và việc xác định di sản thừa kế
 
Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong tổ chức kinh tế khác ...
>> Chi tiết