luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Giấy phép Kinh doanh ngành nghề có điều kiện

Giấy phép Kinh doanh ngành nghề có điều kiện
 
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là ngành nghề mà Luật, Pháp lệnh, Nghị định quy định các điều kiện hay yêu cầu mà Doanh nghiệp phải đáp ứng khi kinh doanh các ngành nghề đó ...
 
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là ngành nghề mà Luật, Pháp lệnh, Nghị định quy định các điều kiện hay yêu cầu mà Doanh nghiệp phải đáp ứng khi kinh doanh các ngành nghề đó. Điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới hai hình thức sau:
 
 
- Giấy phép kinh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (giấy phép kinh doanh có thể mang nhiều tên gọi khác nhau như: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép hoạt động...);
 
- Các điều kiện quy định về tiêu chuẩn chuyên môn kỹ thuật, công nghệ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; quy định về phòng cháy chữa cháy, trật tự xã hội, an toàn giao thông và quy định về các yêu cầu khác đối với hoạt động kinh doanh (gọi tắt là Điều kiện kinh doanh không cần giấy phép);
 
Hiện nay, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định trong Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ
 
Cơ sở bức xạ là một trong các cơ sở có những công cụ, thiết bị có khả năng bức xạ các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe của cộng đồng...
>> Chi tiết
Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
 
Một trong các điều kiện khách nước ngoài muốn đi du lịch tại Việt Nam quan tâm là doanh nghiệp lữ hành mình đặt dịch vụ có chức năng kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam hay không ...
>> Chi tiết
Giấy phép kinh doanh hoạt động Karaoke Giấy phép kinh doanh hoạt động Karaoke
 
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện theo quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ - CP Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
>> Chi tiết
Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo hiểm Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo hiểm
 
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo hiểm được thực hiện theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành ...
>> Chi tiết
Giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu Giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu
 
Kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt động: xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu; sản xuất và pha chế xăng dầu;...
>> Chi tiết