luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Giấy phép về Giáo dục và Đào tạo

Giấy phép về Giáo dục và Đào tạo
 
Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vấn đề giáo dục luôn là mục tiêu hàng đầu cho sự phát triển để phục vụ cho nền kinh tế, văn hóa xã hội ...
Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vấn đề giáo dục luôn là mục tiêu hàng đầu cho sự phát triển để phục vụ cho nền kinh tế, văn hóa xã hội. Việc cho phép các tổ chức, cá nhân được thành lập cơ sở đào tạo là một bước tiến dài trong hoạt động đổi mới giáo dục của nước ta hiện nay. Tuy nhiên, để các cơ sở giáo dục đào tạo được chính thức đi vào hoạt động thì các tổ chức, cá nhân phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.
 
HSLAWS chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến trình tự, thủ tục cấp Giấy phép về giáo dục đào tạo. Một số dịch vụ cơ bản của HSLAWS là:
 
- Tư vấn trình tự, thủ tục cấp Giấy phép;
 
- Lập và soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép;
 
- Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ xin cấp giấy phép;
 
- Cung cấp các biểu mẫu, tờ khai xin cấp giấy phép;
 
- Các hoạt động tư vấn khác liên quan đến thủ tục cấp giấy phép.
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
 
Hiện nay, dịch vụ giáo dục đã trở thành dịch vụ đa quốc gia. Việc công nhận các văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp các cấp phổ thông là điều kiện cho các cá nhân...
>> Chi tiết
Đăng ký, cấp giấy phép dạy ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên Đăng ký, cấp giấy phép dạy ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên
 
Trong quá trình hội nhập quốc tế, ngoại ngữ và tin học là những nhân tố cần thiết để cá nhân, tổ chức có thể tiếp cận được với những kiến thức khoa học, văn hóa xã hội, kinh tế...
>> Chi tiết
Giấp phép thành lập nhà trẻ, mầm non tư thục Giấp phép thành lập nhà trẻ, mầm non tư thục
 
HSLAWS là văn phòng luật sư tư vấn hàng đầu dịch vụ tư vấn thủ tục cấp phép thành lập hoạt động các tổ chức trong và ngoài nước. Đối với việc cấp giấy phép thành lập...
>> Chi tiết
Giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
 
Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề giáo dục luôn là mục tiêu hàng đầu cho sự phát triển để phục vụ cho nền kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng...
>> Chi tiết
Giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo huấn luyện nhân viên hàng không cho cơ sở đào tạo, huấn luyện Giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo huấn luyện nhân viên hàng không cho cơ sở đào tạo, huấn luyện
 
Đào tạo huấn luyện nhân viên hàng không là một dịch vụ non trẻ trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên, việc cấp phép cho dịch vụ đào tạo huấn luyện nhân viên hàng không...
>> Chi tiết