luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Tư vấn pháp luật thường xuyên bằng văn bản theo vụ việc

Tư vấn pháp luật thường xuyên bằng văn bản theo vụ việc Hoạt động tư vấn pháp luật thường xuyên bằng văn bản theo vụ việc của HSLAWS đã và đang giúp cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật
 
Với đội ngũ Luật sư và chuyên viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, chuyên môn sâu nhiều lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, HSLAW hướng tới là : “điểm tựa pháp lý” cho các doanh nghiệp
 
Các dịch vụ cơ bản của HSLAWS:
 
                         1. Tư vấn pháp luật thường xuyên bằng văn bản theo vụ việc .
                         2. Tư vấn chuyên môn về cơ cầu tổ chức Doanh nghiệp.
                         3. Tư vấn Đầu tư và Tài chính Doanh nghiệp.
                         4. Kê khai, nộp thuế, báo cáo thuế, hoàn thuế cho Doanh nghiệp
                         5. Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán tài chính theo dự án.
                         6. Thực hiện ủy quyền các thủ tục về Chia tách, Hợp nhất.
                         7. Tư vấn xây dựng và quản trị Thương hiệu.
                         8. Tư vấn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.
                         9. Tư vấn và thực hiện thủ tục cấp các loại Giấy phép.
                         10. Cung cấp bản tin Pháp luật, các văn bản theo yêu cầu
                         11. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
 
Bảo mật thông tin vụ việc và khách hàng Bảo mật thông tin vụ việc và khách hàngBảo mật thông tin vụ việc và khách hàng là một trong những nguyên tắc đạo đức của người luật sư trong quan hệ giữa luật sư và khách hàng. Nghĩa vụ bảo mật của luật sư phát sinh ngay khi tiếp xúc và nghe khách hàng trình bày, mặc dù sau đó có thể luật sư không nhận thực hiện vụ việc của khách hàng. Nghĩa vụ bảo mật vẫn được áp dụng sau khi vụ việc đã kết thúc. >> Chi tiết
Đánh giá chất lượng tư vấn vụ việc bằng văn bản Đánh giá chất lượng tư vấn vụ việc bằng văn bản
Nhằm nâng cao chất lượng tư vấn vụ việc bằng văn bản theo yêu cầu, tạo cơ sở cho khách hàng được thụ hưởng dịch vụ pháp lý miễn phí với chất lượng tốt nhất đồng thời tạo cơ sở để HSLAWS tự đánh giá chất lượng tư vấn của mình.
>> Chi tiết