Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định Pháp luật thì chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 15 lượt

Tổng số đã xem: 989347 lượt

090 574 6666