Chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật bao gồm các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 673214 lượt

090 574 6666