Thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là việc một người dùng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên kia theo quy định của pháp luật.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 673279 lượt

090 574 6666