Giao đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng (QSD) đất bằng quyết định hành chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất. Cho thuê đất là việc Nhà nước trao QSD đất bằng hợp đồng cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 673668 lượt

090 574 6666