Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 544699 lượt

090 574 6666