Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp xây dựng các công trình theo quy định của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ban hành ngày 26/11/2003

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 989353 lượt

090 574 6666