Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bao gồm: Cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 673221 lượt

090 574 6666