Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 673298 lượt

090 574 6666