Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 837606 lượt

090 574 6666