Hợp đồng thương mại là thỏa thuận của các bên liên quan đến việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong hoạt động thương mại.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 672340 lượt

090 574 6666