Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 672449 lượt

090 574 6666