Người nộp Thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT. Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở VN là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật thuế GTGT.
 
(Password to modify: hslaw.vn)

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 781819 lượt

090 574 6666