Đối tượng nộp Thuế nhà thầu là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT.
 
(Password to modify: hslaw.vn)

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 672524 lượt

090 574 6666