Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật Thuế TNCN phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật Thuế TNCN phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.
 
(Password to modify: hslaw.vn)

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 22 lượt

Tổng số đã xem: 932316 lượt

090 574 6666