Đất ở tại nông thôn tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013

Ngày đăng: 17/09/2020
Đất ở tại nông thôn theo Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về khung giá các loại đất năm 2013

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 673202 lượt

090 574 6666