Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận năm 2014

Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận năm 2014

Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 92/2013/QĐ-UBND...
Xem thêm
Bảng giá các loại đất kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận

Bảng giá các loại đất kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận

Bảng giá các loại đất kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 106/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận...
Xem thêm
Quyết định số 106/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 106/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 106/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Bảng giá các loại đất kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận...
Xem thêm
Đất tại 2 cảng cá Khánh Hội và Cà Ná tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013

Đất tại 2 cảng cá Khánh Hội và Cà Ná tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013

Giá đất tại 2 cảng cá Khánh Hội và Cà Ná theo Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về khung giá các loại đất năm 2013
Xem thêm
Đất tại Cụm công nghiệp Thành Hải và Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013

Đất tại Cụm công nghiệp Thành Hải và Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013

Giá đất tại 2 cụm công nghiệp Thành Hải và Tháp Chàm theo Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về khung giá các loại đất năm 2013
Xem thêm
Đất ở ven đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013

Đất ở ven đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013

Giá đất ở ven đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp theo Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về khung giá các loại đất năm 2013
Xem thêm
Đất ở tại thành phố, thị trấn tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013

Đất ở tại thành phố, thị trấn tỉnh Ninh Thuận - Khung giá đất năm 2013

Giá đất ở trong đô thị thuộc địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và giá đất ở tại các thị trấn theo Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về khung giá các loại đất năm 2013
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 673595 lượt

090 574 6666