Quyết định 1997/QĐ-TTg

Quyết định 1997/QĐ-TTg

Quyết định 1997/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm đến năm 2020.
Xem thêm
Thông tư số 05/2015/TT-BXD

Thông tư số 05/2015/TT-BXD

Thông tư số 05/2015/TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng xây dựng va bảo trì nhà ở riêng lẻ.
Xem thêm
Quyết định số 1896/QĐ-TTg

Quyết định số 1896/QĐ-TTg

Quyết định số 1896/QĐ-TTg về việc thành lập hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.
Xem thêm
Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ban hành quy định hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Xem thêm
Quyết định số 5172/QĐ-UBND

Quyết định số 5172/QĐ-UBND

Quyết định số 5172/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND Về việc Bổ sung giá đất ở tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa và xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019).
Xem thêm
Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015

Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015

Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 672530 lượt

090 574 6666