Quy trình đánh giá nhân viên kéo dài từ 6 tháng tới 1 nǎm. Nên đánh giá công việc với hai mục đích cơ bản là đưa ra nhận xét và ước lượng công việc. Đánh giá công việc chính là để đánh giá nhân viên. Nó quyết định thăng tiến, thuyên chuyển, ...

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 781808 lượt

090 574 6666