Quản lý nhân sự hay quản lý nguồn nhân lực là sự khai thác và sử dụng nguồn nhân lực của một tổ chức hay một công ty một cách hợp lý qua đó tạo điều kiện để con người phát huy hết khả năng tiềm ẩn, giảm lãng phí nguồn lực, tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 932335 lượt

090 574 6666