Đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư mà không thành lập các tổ chức kinh tế hoặc chi nhánh.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 14 lượt

Tổng số đã xem: 837455 lượt

090 574 6666