Đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà Nước là việc nhà đầu tư trong nước bỏ vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 16 lượt

Tổng số đã xem: 989319 lượt

090 574 6666