Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 672442 lượt

090 574 6666