Tiền lương của người lao động do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 17 lượt

Tổng số đã xem: 989204 lượt

090 574 6666