Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 781787 lượt

090 574 6666