Tài sản cố định là tất cả những tài sản của doanh nghiệp có giá trị lớn, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trên 1 năm hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh (nếu chu kỳ kinh doanh lớn hơn hoặc bằng 1 năm).

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 672448 lượt

090 574 6666