Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.
Bản kê khai chi tiết tài sản của doanh nghiệp khi mở thủ tục phá sản

Bản kê khai chi tiết tài sản của doanh nghiệp khi mở thủ tục phá sản

Bản kê khai chi tiết tài sản của doanh nghiệp khi mở thủ tục phá sản
Xem thêm
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Xem thêm
Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
Xem thêm
Mẫu danh sách chủ nợ

Mẫu danh sách chủ nợ

Mẫu danh sách chủ nợ
Xem thêm
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
Xem thêm
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
Xem thêm
Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 989332 lượt

090 574 6666