Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
Xem thêm
Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.
Xem thêm
Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.
Xem thêm
Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
Xem thêm
Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT
Xem thêm
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT
Xem thêm
Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 19 lượt

Tổng số đã xem: 989210 lượt

090 574 6666