Đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn hiện đang là nhu cầu cấp thiết hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu đó, việc thành lập trường trung cấp, trung tâm nghề ngày càng phát triển.
Điều lệ trường mầm non

Điều lệ trường mầm non

Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xem thêm
Quy trình đăng ký thành lập trung tâm dạy nghề

Quy trình đăng ký thành lập trung tâm dạy nghề

Quy trình đăng ký thành lập trung tâm dạy nghề ...
Xem thêm
Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm dạy nghề

Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm dạy nghề

Mẫu quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm dạy nghề ...
Xem thêm
Quyết định về việc phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghề

Quyết định về việc phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghề

Quyết định về việc phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghề ...
Xem thêm
Quy trình đăng ký thành lập trường trung cấp nghề

Quy trình đăng ký thành lập trường trung cấp nghề

Quy trình đăng ký thành lập trường trung cấp nghề ...
Xem thêm
Mẫu điều lệ trường trung cấp nghề

Mẫu điều lệ trường trung cấp nghề

Mẫu điều lệ trường trung cấp nghề ...
Xem thêm
Đơn đề nghị phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghề

Đơn đề nghị phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghề

Mẫu đơn đề nghị phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghề ...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 12 lượt

Tổng số đã xem: 673570 lượt

090 574 6666