Khi thay đổi nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.
Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
Xem thêm
Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
Xem thêm
Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
Xem thêm
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
Xem thêm
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
Xem thêm
Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
Xem thêm
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 673276 lượt

090 574 6666