Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật
Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT...
Xem thêm
Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Do một công chứng viên thành lập)

Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Do một công chứng viên thành lập)

Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Do một công chức viên thành lập)...
Xem thêm
Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Do hai công chứng viên trở lên thành lập)

Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Do hai công chứng viên trở lên thành lập)

Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (Do hai công chứng viên trở lên thành lập)...
Xem thêm
Đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

Đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

Đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật TNHH 100% vốn nước ngoài tại ViệtNam...
Xem thêm
Đơn đăng ký hoạt động văn phòng công chứng (Do 2 công chứng viên trở lên thành lập)

Đơn đăng ký hoạt động văn phòng công chứng (Do 2 công chứng viên trở lên thành lập)

Đơn đăng ký hoạt động văn phòng công chứng (Do 2 công chứng viên trở lên thành lập) ...
Xem thêm
Đơn đăng ký hoạt động văn phòng công chứng (Do 1 công chứng viên thành lập)

Đơn đăng ký hoạt động văn phòng công chứng (Do 1 công chứng viên thành lập)

Đơn đăng ký hoạt động văn phòng công chứng (Do 1 công chứng viên thành lập)...
Xem thêm
Mẫu đơn đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Mẫu đơn đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Mẫu đơn đăng ký hoạt động văn phòng đại diện...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 673262 lượt

090 574 6666