luật sư riêng

Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Thành lập doanh nghiệp

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   IEC3BI     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diệnThông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. >> Download
Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệpThông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. >> Download
Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpGiấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. >> Download
Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệpGiấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. >> Download
Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệpGiấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT >> Download
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhGiấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT >> Download
Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánhGiấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh >> Download
Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpGiấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. >> Download
Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpGiấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT... >> Download
Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoàiDanh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài - Phụ lục I - 8 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký kinh doanh. >> Download
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhGiấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT... >> Download
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhânGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT... >> Download
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lênGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT... >> Download
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viênGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT... >> Download
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phầnGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5