Chứng chỉ hành nghề là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hội nghề nghiệp chỉ cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về một ngành, nghề nhất định.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 672406 lượt

090 574 6666