Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là ngành nghề mà Luật, Pháp lệnh, Nghị định quy định các điều kiện hay yêu cầu mà Doanh nghiệp phải đáp ứng khi kinh doanh các ngành nghề đó.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 837438 lượt

090 574 6666