Thủ tục cấp giấy phép Giấy phép hoạt động điện lực được thực hiện theo quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN...

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 14 lượt

Tổng số đã xem: 932301 lượt

090 574 6666