Đầu tư xây dựng các cơ sở y tế, mua sắm trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực ... là những yếu tố cơ bản cho các hoạt động y tế được tiến hành.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 672473 lượt

090 574 6666