Các tổ chức muốn hoạt động về lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật về báo chí, các đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh truyền hình phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 673234 lượt

090 574 6666