Để đảm bảo sự ổn định chính trị, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, nhà nước quy định một số ngành nghề kinh doanh và hoạt động đầu tư phải đáp ứng những điều kiện nhất định mới được cấp giấy phép hoạt động.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 15 lượt

Tổng số đã xem: 989314 lượt

090 574 6666