Theo quy định của pháp luật Việt Nam,việc các nhà thầu nước ngoài đem theo nhiều lao động, chuyên gia sang Việt Nam để phục vụ mục đích phát triển của họ là điều được phép, đó là xu thế tất yếu.Tuy nhiên, trình tự, thủ tục về việc cấp Giấy phép lao động và hoạt động dạy nghề phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 673349 lượt

090 574 6666